Tag: xây dựng quan hệ nhân viên

7 bước biến nhân viên của bạn thành ‘siêu nhân viên’

Thay vì gặp mặt đánh giá 1 năm 1 lần, hãy sắp xếp những buổi "họp huấn luyện" thường xuyên cho nhân viên, thể hiện rằng bạn luôn theo sát hoạt động của họ, và để họ cảm thấy được công nhận và coi trọng. Rất nhiều chủ doanh nghiệp chỉ gặp gỡ nhân viên của ...